Thursday, March 26, 2015

Femina Miss India 2015 - Contestants

Bookmark and Share

 • Aafreen Vaz
 • Aditi Arya
 • Aishwarya Goel
 • Akanksha Gautam
 • Apeksha Porwal
 • Chahat Dalal
 • Deeksha Kaushal
 • Diksha Singh
 • Medhika Priya Singhal
 • Meghna Mittal
 • Minash Ravuthar
 • Naveli Deshmukh
 • Pranati Prakash
 • Rakshitha Harimurthy
 • Rewati Chetri
 • Ruchira Mookerjee
 • Rushali Rai
 • Sushrii Shreya Mishraa
 • Sushruthi Krishna
 • Tanya Hope

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...